Enerji ve Kalite Politikası

  Firma yönetimi; kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen enerji ve kalite amaçları için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları yerine getirme için bir taahhüt içeren ve sürekli iyileştirme taahhüdünü de ifade eden enerji ve kalite politikası oluşturmuştur.
Firmamızın enerji ve kalite politikası; ürün kalitesi, teknoloji takibi, müşteri memnuniyeti, eğitim, çevre duyarlılığı, enerji yoğunluğunu ve enerji performansını sürekli iyileştirme üzerine kurulmuştur. Kuruluşumuz, bu politikamızı tüm faaliyetlerinde ve tüm birimlerinde sürekli olarak uygulamaktadır.

 

ÜRÜN KALİTESİ
Karar alma sürecinde ürün kalitemizi, güvenilirliğini ve enerji verimliliğinin diğer iş süreçleriyle eşit önemde tutulmasını sağlarız.

TEKNOLOJİ TAKİBİ ve SATIN ALMA

Ürünlerimizin kalitesini etkileyen unsurları geliştirmek üzere teknolojik ilerlemeleri takip eder ve sistemimize dâhil ederiz. Üretim kabiliyetini arttırıcı yeni teknolojileri takip ederek üretim kapasitesini ve ürün çeşitlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yaparız. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken çevre duyarlılığı ve iş güvenliği her zaman ön plandadır. İSG, çevre ve enerji performansının iyileştirilmesi için emniyetli, çevre dostu, enerji verimli hizmet ve ürünlerin satın almasını ve tasarımlarını destekleriz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Kuruluşumuzun var olmasının nedeni olan müşterilerimizin, memnuniyetinin devamlılığına önem vererek onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirler, daha fazlasını vermek amacıyla çalışırız.
EĞİTİM VE EKİP RUHU

Kuruluşumuzda çalışanların gelişimini kalitemizin gelişimi olarak algılar ve uygularız. Çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin sağlanması ve motivasyonlarının yükseltilerek ve farkındalıklarının arttırılarak, doğal kaynakların en az atık ile en verimli şekilde kullanılmasını sağlarız. Enerji verimli çalışma kültürünü sağlamak ve desteklemek için uygun ortam, koşul ve kaynakları oluştururuz.

DÜZENLİ TAKİP
Enerji performansını içimizde düzenli olarak takip eder ve raporlarız.
YASA VE YÖNETMELİKLER
Asgari olarak ilgili kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uyarız.
SÜREKLİ GELİŞİM
Enerji performansımızı ve enerji yönetim sistemimizi kaliteden ödün vermeden sürekli iyileştirme için çalışırız ve bunu bu politikanın maksadıyla uyumlu amaçlar ve hedefler koyarak ölçeriz.
Bu politikayı desteklemek için gerekli bilgi ve kaynakları sağlarız.

 

                                                                                                                                                                                       YÖNETİM  KURUL  BAŞKANIKurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2015