Çevre ve Enerji

 


ELEKTRİK VE ISI ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMİ

Firmamızda bulunmakta olan 1.605 kW/saat elektrik enerjisi ve 1.677 kW/saat ısı enerjisi kapasiteli otoprodüktör santrali , elektrik enerji ihtiyacının % 90’ını karşılamaktadır. Bu amaçla enerji piyasası düzenleme kurumu’ndan 03.03.2006 tarih ve E0/671-1/618 sayı ile otoprodüktör lisansı alınmıştır. 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ

Biyolojik arıtma, bu alandaki en yaygın arıtma prosesi olan ’ Aktif Çamur ’ sistemi ile çalışmaktadır. Aktif çamur prosesinde %90 BOİ giderimi rahatlıkla sağlanabilmektedir. Sistem bach bir sistemdir. Bu tesis, çok düşük yüklü aktif çamur sistemine göre tasarlanmıştır.Biyolojik reaktörde; gerekli tam karışım ve oksijen ihtiyacı blower-difüzör sistemi tarafından sağlanır.

 

 

 

 

 

KİMYASAL ARITMA TESİSİ

Dengeleme havuzlarında debi ve kalite bakımından homojen hale getirilen atık su, otomatik seviye kontrollü besleme pompası ile kimyasal arıtma tesisine beslenmektedir. Kimyasal madde dozlama sistemi optimum koşulların sağlanması amacıyla otomatik pH ölçüm ve kontrol sistemine bağlı olarak çalışmaktadır.
 Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2015